Proiect finanţat Guvernul României


 


Municipiul Satu Mare prin particularitatea sa, proximitatea cu două ţări; Ungaria şi Ucraina, reprezintă un important nod de legătură între Uniunea Europeană şi ţările din blocul de Est. Această apropiere geografică ne avantajează însă totodată ne obligă să acordăm o atenţie deosebită factorilor de mediu, să păstrăm mediul înconjurător intact, să suţinem procesul de dezvoltare durabilă oferind tinerei generaţii un proces continuu de educaţie ecologică.

Aceste intenţii nu sunt pur declarative. Am ţinut şi ţinem permanent cont de necesitatea păstrării calităţii aerului. În acest sens, am acţionat şi vom acţiona şi în viitor în mai multe direcţii, precum extinderea şi întreţinerea permanentă a spaţiilor verzi ale municipiului, amplasarea pe teritoriul municipiilor a unor investiţii nepoluante, modernizarea procesului de epurare a apei, trecerea la colectarea selectivă a deşeurilor, dezvoltarea infrastructurii urbane şi decongestionarea traficului în vederea îmbunătăţirii calităţii aerului în zonele locuite prin dirijarea traficului greu către zonele periurbane, etc.

Considerăm că unul dintre cei mai importanţi paşi în conservarea biodiversităţii planetei, a mediului înconjurător va fi asigurat de către educaţia ecologică a generaţiilor viitoare, a tinerilor ce au obligaţia etică, morală şi civică de a păstra intactă moştenirea mediului din generaţie în generaţie.

Stema Oraşului

Complexul de Educaţie Ecologică şi Monitorizare a Calităţii Aerului va oferi suportul necesar derulării acestor activităţi educaţionale, va stimula conştiinţa generaţiilor viitoare de a acorda o mai mare importanţă mediului înconjurător, de ei depinzând calitatea vieţii în municipiu cât şi în zona transfrontalieră, municipiul Satu Mare devenind astfel un oraş pilot prin existenţa acestei instituţii.

Iuliu Ilyés (primar anul 2007)

Site web realizat în cadrul programului “Complex de Educaţie Ecologică şi de Monitorizare a Calităţii Aerului în context Transfrontalier“ derulat de către Primăria Municipiului Satu Mare, finanţat prin Programul de Coooperare Tranfrontalieră RO-UA Phare 2005, Cod Perseus: RO-2005/017-539.01.01.17

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.

Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.